چند شعر زیبا از مریم حیدرزاده

اشعار مریم حیدرزاده


بی تـــــو غـــروب می شــوم

با تــو طلــــــــوع می کنــــم

بی تو تمـــــــام می شـــوم

با تــــو شـــــروع می کنــــم


اشعار مریم حیدرزاده


تو قهوه ات را تلخ می نوشی

این زندگی با عشق شیرین ست

باید همیشه یک نفر باشد

دنیا بدون عشق غمگین ست


اشعار مریم حیدرزاده


عشق تو کودتا، چشم تو روشنی ست

منهای تو، جهان، باورنکردنی ست

هر وقت می روی حال مرا نپرس

حالم بدون تو، دردی نگفتنی ست


اشعار مریم حیدرزاده


رد شوی کـاش باز از مسیــــــرم

تا دوبـــــــــاره برایت بمیـــــــــــرم

یا تو این عشق را می شنـــاسی

یا من این مرگ را می پذیــــــــــرم


اشعار مریم حیدرزاده


تاریخ می سازد

جُغرافیای تو

اَشکت برای من

قلبم برای تو


اشعار مریم حیدرزاده


آرامش چشمان تو مانند ندارد

بی عشق، جهان، جرأت لبخند ندارد

آن قدر که دل میبری و جاذبه داری

این قرن، شبیه تو هنرمند ندارد


اشعار مریم حیدرزاده

منبع

/ 3 نظر / 576 بازدید